Resources on WordPress Using git via console

Using git via console

# Basic commands to get you started in using Git via console
# Дълъг документ, който да ви накара да оцените какво GitHub for Windows прави за вас 😉

Commands to navigate in the console

pwd     print working directory
cd        change directory. Използвайте кавички  ако в името има интервал
 cd Users
 cd “Program files”
mkdir   make (new) directory
dir        lists all files and folders in current directory
ls          try ls if dir doesn’t work

Relative addresses 

въвеждане на пътища до файлове, относително спрямо текущата директория.
./           текущата директория
../          по-горната директория
cd ..     /ни връща в по-горната папка

Using Git

 mkdir book
 cd book
git init  / инициализира Github за текущата папка
touch book.txt / създава нов текстов файл (ако той не е съществувал досега)
отваряме в любимия си текстов редактор и променяме файла book.txt 
git status /казва ни някакви червени неща. КЪДЕ ПОПАДНАХ?
 показва ни кои файлове на нашия компютър се различават от версията си в Github
 

.git 

скрита папка, създадена от git init.  
Какво представлява и прави Git? Кодът, който пишем – а и всякакви типове файлове всъщност – имат няколко състояния. 

working copy  -> локалното копие, по което работим. То е на нашия компютър, и е незащитено – ако нещо лошо се случи на машината ни (*чука на дърво*), този код изчезва безследно. 

history -> История на всички съществували състояния на кодът ни, които сме избрали да запазим. Те са защитени (почти) вечно и можем при желание да се върнем към всяко от тях.

 

stage / stage area / index -> “чистилището” – мястото, където кодът пребивава между двете си състояния. Там подготвяме версията за запазване, преди да ги бутнем към сайта Github

 

 Команди в Git

git add book.txt        добавя в гит файла book.txt
git add .                     добавя всички файлове и папки в текущата директория
git add images           добавя цялата папка images
git status                   показва, че сме добавили нов файл, който предстои да commit-нем
git diff                        разлики между working copy и stage area
git diff –cached        разлики между stage area и history
git log                        история на commit-ите
ако променим book.txt и дадем git status – интересни неща. git diff – също.
git commit                 отваря текстов редактор по подразбиране, в който можете да въведете своето commit message и след това да го запазите. 
commit message е кратко описание на последните промени в текущата версия. Помага ви (след 1 месец)(или на друг, който чете кода ви) да видите какво сте променили с този commit.
git commit -m “initial commit”           
това след -m е задължително в кавички и е по-бърз начин да въведете commit message без да влизате в текстовия си редактор.
git log                Виждаме, кой, кога, под какво име какво е commit-нал. 
git log -p           Виждаме, кой, кога, КАКВО, под какво име какво е commit-нал. 

Как да setup-нем хранилище в Github?

 Дотук настройвахме нещата локално. Сега ще си направим хранилище на сайта Github.com и ще го свържем с нашето локално копие, за да можем лесно да запазваме промените и на двете места. 
github.com -> create a new repository
Следваме инструкциите от push an existing repository:
В конзолата:
 git remote ни изписва всички съществуващи места, на които го има нашето хранилище.
Ако искате да премахнете хранилище, става така:
  git remote remove github 
и след това пращаме stage-натите промени в хранилището в Github с
 git push -u github master 
тук ако ви е дало rejected, трябва първо да си изтеглите хранилището и след това отново да push-нете
 git pull github master
 git push -u github master
Накрая един git status ви уверява, че всичко е протекло успешно.

source: https://rgstudygroups.hackpad.com/Using-Git-via-console-50BwDJXnr0u


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *